Bygg din stads

nya mediakanal!

Med StadsAppen skapar skapar du din stads nya mötesplats för evenemang, lokala nyheter, information och kommunikation? Du är bara ett samtal ifrån att förverkliga visionen. Hör av dig till oss på Synk Studio som utvecklat plattformen för framtidens lokala mediakanal. 

Tel: 0708 - 31 91 15

E-post: info@synkstudio.se

Stadsappen / Synk Studio | Campus Gräsvik 5 | 371 75 Karlskrona | info@synkstudio.se | +46 455 33 98 00
Copyright © 2018 Synk Studio. All rights reserved.